Skoči na vsebino

Dozidava vaškega doma Gorjansko

Status:
Vrednost investicije:
45.000,00 EUR
Lastna sredstva:
45.000,00 EUR

Obstoječe sanitarije, ki imajo dostop do dvorane kot tudi do zunanjih površin je potrebno predelati za potrebe invalidov in ostalih uporabnikov ter urediti slačilnice s tuši za potrebe zunanjega nogometnega igrišča. Za izvedbo sanitarij kot so prikazani v spodnjem načrtu je potrebna dozidava zaradi česar smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ker objekt z zahodne strani ni imel dostopa do nogometnega igrišča, je bilo predhodno potrebno urediti dostop. Dostop se je izvedel z menjavo dela občinske parcele št. 2389/1 k.o. Gorjansko z menjavo dela parcele št. 2389/12 iste k.o., ki je v zasebni lasti.

Gradbena dela se bodo začela takoj po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, predvidoma spomladi 2023.

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA