Skoči na vsebino

Krepitev trajnostne mobilnosti na Krasu in v Brkinih

Status:
Vrednost investicije:
124.034,00 EUR
Lastna sredstva:
6.364,00 EUR
EU sredstva:
85.608,00 EUR
Druga sredstva:
32.062,00 EUR
Začetek:
29. 6. 2022
Konec:
30. 8. 2023

Področje LAS Krasa in Brkinov (z izjemo mesta Sežana) sestavljajo manjša urbana središča med katerimi zaradi pomanjkanja kritične mase uporabnikov ni javnih potniških povezav. V vseh občinah že obstajajo storitve sopotništva, namenjene starejšim prebivalcem, kar bomo še naprej podpirali tudi v okviru te operacije. V predlagani operaciji pa želimo kot nadgradnjo sopotništvu za starejše uvesti sorodne storitve tudi za druge ciljne skupine (mladi, ranljive skupine, osebe brez avtomobila ipd.), ki bodo omogočale sodoben pristop k mobilnosti in bodo prilagojene potrebam ciljnih skupin.

Skladno s ciljem trajnostna mobilnost, kot navedenem v Strategiji lokalnega razvoja (SLR), želimo s projektom, katerega prijavitelj je LAS, preseči problematiko neučinkovitega javnega prevoza ter preučiti možnosti trajnostnega reševanja prevozov na območju LAS Krasa in Brkinov. Na podlagi pridobljenih rezultatov analiz stanja ter potreb prebivalcev območja bomo kot ukrep na področju trajnostnega prevoza v okviru operacije uvedli pilotno izvedbo reševanja problema mobilnosti na območju LAS.

Cilji operacije:

Podpreti želimo aktivnosti, ki bodo na podlagi pridobljenih podatkov in informacij iskale rešitve ter spodbujale dolgoročno vzpostavitev trajnostne mobilnosti ter dopolnjevale že obstoječ sistem javnega prevoza med urbanimi območji (z uvedbo npr. prevozi na klic, prevozi potnikov na poziv ipd.).

Aktivnosti operacije:

Operacija se bo izvedla v eni fazi, vsebinsko gledano pa je sestavljena iz treh sklopov:

1.       VSEBINSKI SKLOP: Storitev prevoza za starejše (najem avtomobila za izvajanje prevozov starejših) ter promocijske aktivnosti se bodo izvajale tekom celotnega 13-mesečnega obdobja projekta (julij 2022 – julij 2023) – Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Komen, Občina Sežana, ORA Krasa in Brkinov d.o.o.

2.       VSEBINSKI SKLOP: Priprava analize stanja ter preverjanje potreb prebivalcev na območju Krasa in Brkinov (julij 2022 – september 2022) – ORA Krasa in Brkinov d.o.o., Zavod Sopotniki.

3.       VSEBINSKI SKLOP: Prilagoditev in najem platforme/aplikacije za rezervacijo prevozov ter izvedba pilotnih aktivnosti za krepitev trajnostne mobilnosti (september 2022 – julij 2023) – Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Komen, Občina Sežana, ORA Krasa in Brkinov d.o.o.

Rezultati operacije:

Število ohranjenih delovnih mest: 1

Število novih proizvodov/produktov/storitev/pristopov: 1 nova storitev

Število novih programov/dogodkov/izobraževanj/mrež/partnerstev: 1 partnerstvo

Število udeležencev ranljivih skupin vključenih v izvajanje operacije/programe: 3 (starejši, mladi, brezposelni)  

Število vključenih udeležencev v izvajanje operacije/programe (razen ranljivih skupin): 50 vključenih udeležencev          

Število aktivnosti namenjenih reševanju problema mobilnosti: 1 aktivnost

Število podprtih partnerstev: 1

Število zaključenih operacij: 1

Podatki o sofinanciranju:

Operacija Krepitev trajnostne mobilnosti na Krasu in v Brkinih, katere prijavitelj je LAS Krasa in Brkinov, je sofinancirana iz naslova podukrepa 19.2. »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Povezava: https://www.eu-skladi.si/

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpg

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA