Skoči na vsebino

Jasna Vidakovič (2007)

Iz utemeljitve ob podelitvi Štrekljeve nagrade:

Jasna Vidakovič, rojena 7. avgusta 1947 v Ljubljani je po končani osemletki na Osnovni šoli Zvonka Runka nadaljevala šolanje kot dijakinja klasične gimnazije na Šubičevi, se potem vpisala na Filozofsko fakulteto (muzikologijo ter angleščino).
Kot absolventka muzikologije in diplomantka anglistike se je leta 1973 zaposlila na Radiu Ljubljana v uredništvu za resno glasbo Glasbenega programa. Delo je začela ko prva urednica za ljudsko glasbo in pričela postavljati temelje redakciji za ljudsko glasbo. Prevzela je tudi skrb za ciklus Slovenska zemlja v pesmi in besedi, za katerega je občasno skrbel Glasbenonarodopisni inštitut SAZU. Ciklus Slovenska zemlja je kot glasbenodokumentarna oddaja vključeval raznovrstne pristope, od reportaž, portretnih oddaj, komentiranih koncertov izvirne slovenske ljudske glasbe, do narečnih pogovorov, v katerih se odkrivajo prežitki šeg in običajev vseh etničnih pokrajin Slovenije, tudi avstrijske Koroške, Porabja in Slovenske Benečije.
Pri svojem delu je za Arhiv Radia Slovenija pridobila okrog 20.000 minut dragocenih in unikatnih zvočnih dokumentov izvirnega ljudskega petja, godčevstva in narečnih pripovedi. Arhiv pri svojem delu uporabljajo tudi druge radijske in televizijske redakcije, vztrajno in neprekinjeno objavljanje gradiva v torkovih oddajah pa je v mnogih krajih ponovno obudilo že pozabljeno lokalno ljudsko izročilo in spodbudilo renesanso in nadaljevanje negovanja glasbene tradicije.
Jasna Vidakovič že 30 let sistematično spremlja, poroča in v oddajah predstavlja področna, finalna in državna srečanja in tekmovanja množice mladih glasbenikov na glasbila, ki so do nedavna ostala zunaj uradnega šolskega sistema (tamburice, diatonična harmonika, citre, ustna harmonika), kar je domena predvsem glasbenega ljubiteljstva.
Jasna Vidakovič je tudi članica ožje projektne skupine za tradicionalno in folk glasbo v mednarodni medijski organizaciji EBU, ter v njej aktivno sodeluje že več kot deset let. Leta 2004 je z namenom predstavitve naše glasbene dediščine ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo organizirala in kot avtorica predstavila 3 koncerte z neposrednimi prenosi na Radiu Slovenija. Prispevke objavlja tudi v drugih rednih cikličnih oddajah, npr. Festival Evroradia, oddaja "Etnofonija", "Na ljudsko temo", "Slovenska ljudska pesem", v katerih predstavlja predvsem domače izvajalce in poustvarjalce ljudskega izročila .
V preteklih letih se je preizkusila tudi na področju eksperimentalne radiofonije, ter v tem duhu ustvarila in soustvarila več radijskih glasbenih programov, v katerih je javnosti predstavila posebnosti slovenskega ljudskega izročila ("Večer v Lučah", Radiophonia ex herba", "Pust v Reziji".
Jasna Vidakovič vseskozi spremlja in v medijih poroča o raznovrstnih domačih in tujih dogodkih, izdajah in dosežkih na področju glasbenega izročila, zaradi poznavanja razmer v Sloveniji, kot tudi zunaj njenih meja, na polju tradicijske kot tudi sodobne ljudske glasbe pa je tudi neke vrste svetovalka in mentorica zlasti mladim poustvarjalcem slovenske ljudske glasbe in raznim tradicijskim skupinam in posameznikom.
Jasna Vidakovič je tudi avtorica, oziroma glasbena producentka, urednica in komentatorka raznih zvočnih izdaj, avdiokaset in zgoščenk. Z referati je sodelovala na mednarodnih in domačih konferencah in simpozijih. Svoje članke in uvodnike objavlja v monografskih, spominskih knjižicah, v časopisih in revijah. Je avtorica knjižne in zvočne izdaje "Sto slovenskih ljudskih pesmi", ki so izšle pri Prešernovi družbi leta 2003.
Jasna Vidakovič je sodelovala tudi pri ustanovitvi Kulturnega društva Folk Slovenija, Glasbenoinformacijskega središča Slovenije ter zdajšnjega Inštituta za glasbenoinformacijske znanosti pri Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije (Univerza v Mariboru).Je tudi predsednica komisije za podelitev plakete Avgusta Stanka na Zlati harmoniki na Ljubečni pri Celju in vodja delovne skupine za slovensko ljudsko izročilo pri Glasbeni matici Ljubljana.

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA