Skoči na vsebino

Ludvik Karničar - dobitnik Štrekljeve nagrade 2017

Ludvik Karničar, rojen leta 1949, je po opravljeni maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu študiral ruščino, španščino in vzhodnoevropsko zgodovino na Univerzi v Gradcu. Izpopolnjeval se je v Moskvi, Ljubljani in v Zadru. Doktoriral je leta 1979 z disertacijo o obirskem narečju na Koroškem. Leta 1986 je to pomembno pionirsko delo o značilnostih narečja na Obirskem in v sosednjih Selah in Kortah izšlo v knjižni obliki. Zaposlil se je na Inštitutu za slavistiko Univerze v Gradcu, kjer se je posebej posvetil dokumentaciji koroških narečij. Bil je zaslužen sodelavec pri projektu »Leksikalna inventarizacija slovenskega ljudskega jezika na Koroškem«, ki je od začetka 80. let 20. stoletja potekal na Inštitutu za slavistiko Univerze v Gradcu. V letih 1982-2012 je izšlo 7 knjig v seriji »Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem«; izdajatelja prvih šestih knjiga sta njegova mentorja dr. Stanislav Hafner in dr. Erik Prunč, izdajatelj sedmega zvezka pa je Ludvik Karničar. Objavil je vrsto prispevkov o obirskem narečju, o koroških narečjih in narečnih značilnostih ter pomemben prispevek o narečjih kot mostu do slovenskega knjižnega jezika. Posvetil se je tudi zgodovini slovenistike/slavistike v Gradcu, predvsem njenemu začetniku Janezu Nepomuku Primicu. Leta 2011 je organiziral tudi posvet na temo »200 let najstarejše stolice za slovenščino«. V sodelovanju z Občino Komen si je prizadeval za novi Štrekljev nagrobni kamen na pokopališču župnije sv. Lenarta v Gradcu, ki so ga blagoslovili leta 2014 ob 155-letnici rojstva dr. Karla Štreklja. Ob 100-letnici Štrekljeve smrti leta 2012 je organiziral akademijo v spomin na jezikoslovca in zbiratelja ljudskih pesmi. Kot dolgoletni prevajalec je bil graditelj mostov med nemško in slovensko govorečim prostorom. Skupaj z dr. Pavlom Apovnikom je izdal slovar pravnega in ekonomskega jezika. Odličnemu posluhu za narečja botruje njegova glasbena, predvsem pevska nadarjenost, zato se ob petju posveča tudi edicijam slovenskih pesmi. Od leta 1990 skupaj z Engelbertom Logarjem izdaja serijo Pesmi in glasba z južne Koroške. Do leta 2016 je v seriji izšlo 43 zvezkov. Ludvik Karničar je cenjen kot izvrsten predavatelj na graški univerzi in na koroških kulturno-izobraževalnih prireditvah. Kot izjemen govornik in retorik z umom, srcem in obilico humorja občinstvu približuje in približa vse odtenke lepot slovenskega jezika. Ludvik_Karni__ar.JPG

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA