Skoči na vsebino

27. 9. 2017: Podpis Listine Zelene politike

Občina Komen je ob Svetovnem dnevu turizma v sredo, 27. septembra 2017, skupaj še s tremi kraškimi občinami, občino Divača, občino Hrpelje-Kozina in občino Sežana, podpisala Listino ZELENE POLITIKE.

S podpisom Zelene politike slovenskega turizma je sprejela 10 trajnostnih načel, s katerimi se zavezuje k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

1. "Slovenska zelena« temelji na neokrnjeni naravi in na odločenosti, da takšna tudi ostane. Tesno je vpeta v identiteto znamke I feel Slovenia, kot izkustvena obljuba, ki izraža poslanstvo slovenskega turizma »naprej z naravo« in podpira vizijo »zelene butičnosti«.

2. Zavedamo se, da uspeh turizma v Sloveniji temelji na verodostojnosti naše zelene podobe. Zeleno shemo slovenskega turizma razvijamo s ciljem, da poteka razvoj turizma v Sloveniji na trajnosten način, s prizadevanjem vseh deležnikov za odgovorno poslovanje.

3. Zagotavljamo, da v celoti izpolnjujemo pogoje, ki jih opredeljuje okoljska zakonodaja v Sloveniji, temelječa na zakonodaji Evropske unije, ob tem pa tudi globalne oziroma evropske standarde za destinacije in ponudnike.

4. Izpolnjujemo kriterije, kot jih opredeljujejo globalni oziroma evropski standardi za trajnostni management na ravni destinacij, oz. svoje odgovorno ravnanje do okolja izkazujemo s katerim od izbranih mednarodnih okoljskih znakov.

5. Znamka SLOVENIA GREEN obiskovalcem Slovenije podaja obljubo, da destinacije, turistični ponudniki in partnerji, nosilci tega znaka, delujemo po trajnostnih načelih in da smo predani nenehnemu izboljševanju trajnosti našega poslovanja.

6. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja v Sloveniji.

7. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv na lokalne skupnosti ter družbeno in ekonomsko podobo destinacije, zato aktivno vključujemo lokalno skupnost in razvijamo turizem, ki prinaša pozitivne rezultate za vse.

8. Prizadevamo si za sezonsko in regijsko porazdelitev turističnega obiska Slovenije in spoštujemo nosilne sposobnosti prostora. Spremljamo novosti in se zavedamo pomena uvajanja zelenih inovacij, zelenih tehnologij in trajnostne arhitekture.

9. Ker so razdalje v Sloveniji majhne, Slovenija pa je na ugodnem križišču pomembnih prometnih poti, in ker je narava vedno blizu, spodbujamo trajnostno mobilnost.

10. Želimo, da obiskovalci občutijo pokrajinsko in biotsko raznolikost Slovenije, zato si prizadevamo, da pri našem poslovanju, razvoju ponudbe in komuniciranju izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA