Skoči na vsebino

Znak Slovenia Green Destination Gold

Občina Komen je dobitnica zlatega znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION! Z zlatim znakom Slovenia Green Destination se je občina Komen na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija. Postala je ena od petih destinacij v Sloveniji, poleg Ljubljane, Podčetrtka, Bleda in Rogaške Slatine, ki je dosegla zlati znak na vseh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem.

Slovenia Green Destinations je certifikacijski program, ki ocenjuje in spodbuja trajnostne modele upravljanja in poslovanja v turizmu. S tem destinacije in ponudnike usmerja v zeleno prihodnost z odgovornim odnosom in ravnanjem do narave in okolja ter lokalnega gospodarstva in življenja skupnosti. Na osnovi ocen 110 kriterijev destinacija prejme končno, mednarodno priznano oceno trajnosti po standardu Slovenia Green.

Občina se je v januarju 2017 prijavila na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Na poti do pridobitve znaka Slovenia Green je bilo potrebno v letu 2017 pridobiti in zbrati podatke o trajnostni turističnega razvoja občine v povezavi z ostalimi področji delovanja občine: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbeno – ekonomska situacija.

Zlati znak je občina dobila na podlagi ocenjevanja v petih zgoraj navedenih kategorijah. Najmanj v treh od petih kategorij je občina prejela najmanj oceno 8,0 ali več pri čemer je vsaj ena od teh treh kategorij direktno vezana na turizem (Destinacijski management ali Družbeno-ekonomska situacija). Pogoj za dodelitev zlatega znaka je bil tudi najmanj en nastanitvenih objekt z znakom, ki ga priznava Zelena shema slovenskega turizma. V občini Komen je to Hotel St. Daniel.

Pridobljeni zlati znak Slovenia Green Destination je potrdilo, da občina Komen deluje v smeri trajnostnega razvoja, ki predstavlja pravi način razvoja destinacije, hkrati pa je to tudi zaveza k nadaljevanju te zastavljene poti. Tako občino Komen v naslednjih šestih mesecih čaka še priprava akcijskega načrta ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali, opredelitev lokalnega značaja in USP, oddaja zahtevka za terenski obisk ter uresničevanje ukrepov in ponovna presoja čez dve leti.

S pridobljenim znakom bo občina Komen vključena v razne promocijske aktivnosti v okviru Slovenske turistične organizacije.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.

Podelitev plaket in označevalnih tablic bo v okviru Zelenega dne slovenskega turizma, 25. maja 2018.

 

SLO_destination_gold.jpg

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA