Skoči na vsebino

Analize anket

V mesecih od junija do novembra je občina Komen izvajala anketiranje med tremi različnimi skupinami:

- prebivalstvo občine Komen
- turistično gospodarstvo občine Komen
- obiskovalci občine Komen

Analiza anket OBISKOVALCEV
Javni zavod Komenski Kras je v poletni (junij – september) turistični sezoni 2017 izvedel anketiranje obiskovalcev Štanjela.

K sodelovanju v anketi se je povabilo obiskovalce, ki so obiskali turistično informacijski center v Štanjelu. Anketiralo se je 100 obiskovalcev.

Na podlagi opravljene analize anket je zavod prišel do zanimivih in predvsem pozitivnih ugotovitev.

Najbolj zanimiv podatek, ki ga je zavod skozi anketni vprašalnik pridobil, je ta, da je povprečna pot anketiranih obiskovalcev od doma oz. iz prejšnje destinacije do nas (Štanjela) 713 km. Iz te ugotovitve lahko izhajajo, da je med anketiranimi obiskovalci bil Štanjel ena od prvi turističnih destinacij, ki so jo obiskali ob začetku njihovega potovanja. Le četrtina anketiranih pa je destinacijo Štanjel v zadnjih petih letih obiskala več kot enkrat.

Na vprašanje koliko eur dnevno v povprečju potrošijo obiskovalci, pa je zavod prišel do ugotovitev, da le-ti potrošijo relativno malo, večdnevni obiskovalci med 50 in 100 eur, enodnevni obiskovalci pa med 25 in 50 eur. Velika večina pa je bila z obiskom destinacije zadovoljna (95%).

Analiza anket_obiskovalci.pdf

 

Analiza anket PREBIVALCEV OBČINE KOMEN
Občina Komen je v letu 2017 anketirala občane občine v želi, da bi pridobila povratne informacije in mnenja o turističnem razvoju.

Ankete so prebivalci lahko izpolnili fizično v prostorih občine Komen, v turistično informacijskem centru v Štanjelu ter elektronsko preko spletne ankete, ki je bila dostopna na spletni strani občine Komen. Anketo so prebivalci izpolnjevali v času od junija do novembra 2017. Ankete je izpolnilo 90 prebivalcev občine Komen.

Rezultati so pokazali, da je večina anketiranih s turizmom v občini Komen zadovoljna spomladi in poleti. Pri večini odgovorov pa prebivalci občine vidijo turizem kot pozitivno gospodarsko panogo, ki prispeva k razvoju občine in na splošno pozitivno vpliva na območje.

Analiza anket_prebivalci.pdf

 

Rezultati analize anket

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA