Skoči na vsebino

Razvojni dokumenti občine Komen

Razvojni dokumenti na podlagi katerih se v občini določajo strategije na različnih področjih, tudi na področju turizma:

Strateški projekt Kras - Carso: Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija
Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Slovenskega dela Krasa
Smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na slovenskem delu Krasa

Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Komen

Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Komen

Lokalni energetski koncept Občine Komen

Regionalni razvojni program za Južno primorsko regijo 2014 - 2020

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA