Skoči na vsebino

2. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 15. 2. 2023 s pričetkom ob 17. uri

01. 02. 2023

Predlagani dnevni red:

Sklic 2. redne seje občinskega sveta 15.2.2023.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

-       Osnutek zapisnika 1. redne (konstitutivne seje)

-       Realizacija sklepov 1. redne (konstitutivne seje)

Zapisnik 1.konstitutivne seje.doc

Pregled realizacije sklepov 1. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek;

Gradivo k tč. 4.pdf

04 - predlog odloka MIR.docx

5.    Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov;

Gradivo k tč. 5..pdf

Obrazložitev in predlog sklepa.doc

Spremembe pravilnika.docx

Zapisnik 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.pdf

Zapisnik 2. seje KMVVI 7.2 (1).pdf

6.    Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Komen;

Gradivo k tč. 6.pdf

06 - predlog sklepa imenovanje NO.docx

7.    Predlog Sklepov o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Komen;

Gradivo k tč.7.pdf

07 - predlogi sklepov delovna telesa obč. sveta.docx

8.    Predlog Sklepov o imenovanju drugih delovnih teles, katerih ustanovitev in naloge določajo zakoni;

Gradivo k tč. 8.pdf

08 - predlog sklepov imenovanje drugih teles.docx

9.    Predlog Sklepa o imenovanju uredniškega odbora;

Gradivo k tč. 9.pdf

09- predlog sklepa - imenovanje uredniškega odbora.docx

10.  Vprašanja, pobude, odgovori.

Odgovori na vprašanja.pdf

 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA Z DNE 15.2.2023.pdf

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA