Skoči na vsebino

9. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 27. 3. 2024 s pričetkom ob 17. uri

18. 03. 2024

Sklic 9. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

3.    Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 8. redne seje z dne 20. 12. 2023;

Osnutek zapisnika 8. redna 20.12.2023.doc

Pregled realizacije sklepov 8. redne seje 20.12.2023.pdf

4.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

5.    Predlog Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Komen za leto 2024;

Gradivo k tč. 5.PDF

predlog letnega programa izobraževanja odraslih 2024.doc

6.    Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023 in plan aktivnosti za leto 2024 (seznanitev);

Gradivo k tč. 6.pdf

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v laetu 2023.docx

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o uresničevanju akcijskega načrta trajnostnih ukrepov 2023;

Gradivo k tč. 7 - predlog sklepa.pdf

Gradivo k tč. 7 - poročilo.pdf

Predlog Sklepa - Letno poročilo ORA.doc

Seznanitev_LP_2023_Občina Komen_feb24 (002).docx

8.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k tč. 8.pdf

Predlog Odloka o spremembah Odloka o turisticni taksi-Obcina Komen.docx

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana – skrajšani postopek;

Gradivo k tč. 9.pdf

Gradivo k tč. 9 - Priloga k Odloku ZGRS.pdf

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana.docx

10.  Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leto 2024;

Gradivo k tč. 10.pdf

Dopolnitev letnega načrta za leto 2024. docx.docx

11.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 949/17 k.o. 2416 Štanjel, 6726/11, 6726/12, 6726/13 vse k.o. 2420 Štjak in 3551/23, 3551/27, 3551/28 vse k.o. 2412 Komen;

Gradivo k tč. 11.pdf

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra.docx

12.  Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice ZD Sežana;

Gradivo k t.12.pdf

Zapisnik 8. seje KMVVI.pdf

Predlog sklepa -mnenje imenovanje direktor ZD Sežana.doc

13.  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana; 

Gradivo k tč.13.pdf

Predlog sklepa - predstavnik v svetu Vrtec Sežana.docx

14.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Zapisnik 6. seja odbor turizem.pdf

Zapisnik 7_seje odbora za gospodarstvo.pdf

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

Razširitev dnevnega reda 9. seje.pdf

Predlog točke Pihalni Orkester 9_seja OS.pdf

 

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA