Skoči na vsebino

8. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 20.12.2023 s pričetkom ob 17. uri

11. 12. 2023

Sklic 8. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

-       potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 4. 10. 2023;

Osnutek zapisnika 6_redna 04102023-dopolnjen-koncna verzija.docx

19.12.2023 Osnutek zapisnika 6_redna 04102023-dopolnjena_18122023-koncna verzija.docx

-       potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 7. redne seje z dne 22. 11. 2023;

Osnutek zapisnika 7. redna 22.11.2023.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Komen;

Gradivo k 4. točki - Soglasje o skladnosti predloga LEK.pdf

Gradivo k 4. točki - predlog sklepa.pdf

Gradivo k 4. točki - LEK_Komen_povzetek.pdf

Gradivo k 4. točki - LEK_Komen.pdf

Predlog sklepa Lokalnega energetksega koncepta Občine Komen.docx

5.    Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2024 - druga obravnava;

Naslovnica_proračun 2024- 2. branje.pdf

Spremni dopis-Proračun 2024-2.obravnava.pdf

Odlok o proračunu 2024 - 2. obravnava.pdf

Obrazložitve-proračun 2024 - 2. obravnava.pdf

Posebni del - proračun 2024 - 2. obravnava.pdf

Splošni del proračuna 2024 - 2. obravnava.pdf

NRP- proračun 2024 - 2. obravnava.pdf

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Predlog Kadrovskega nacrta za leto 2024 (2.pdf

Neposredna pogodba-društva 2024-drugo branje.pdf

Sklep_proračun 2024-2.branje.docx

Odlok o proračunu 2024 - 2. obravnava.docx

6.    Letni program športa za leto 2024;

Gradivo k 6. točki - Predlog letnega programa sporta za leto 2024.pdf

Gradivo k 6. točki - Mnenje Športne zveze Komen k letnemu programu športa Občine Komen 2024.pdf

letni program športa 2024.doc

7.    Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Gradivo k 7. točki - Predlog Pravilnika - plačilo funkc..pdf

Gradivo k 7. točki - Besedilo pravilnika nov.2023.pdf

Gradivo k 7. točki - Zapisnik KMVVI 11.12.2023.pdf

Obrazložitev in predlog sklepa.doc

8.    Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen – druga obravnava;

Gradivo k 8. točki - Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen - druga obravnava.pdf

Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Obcine Komen - druga obravnava.docx

9.    Predlog Sklepa o pristopu v članstvo Energetske zadruge Gmajna z.o.o.;

Gradivo k 9. točki - Predlog sklepa o pristopu v članstvo energetske zadruge Gmajna.pdf

Predlog Sklepa - Vstop v EZ Gmajna (2).doc

10.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

odgovor na svetnisko vprasanje - Bandelli.PDF

Odgovor na vprašanje - Živec.pdf

Zapisnik odbor za negospodarstvo.pdf

Zapisnik 6. seje 18.12.2023 odbor za proračun.pdf

Zapisnik odbora za gospodarstvo.pdf

 

Predlog razsiritve dnevnega reda 8. redna.pdf

Predlog obvezne razlage OPN.pdf

Predlog obvezne razlage- za OS.docx

Zapisnik 3. seje SPK.pdf

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA