temperatura 15°C
smer vetra SZ
hitrost 2m/s

Občinski praznik

Občinski svet občine Komen je leta 2006 sprejel Odlok o prazniku in priznanjih občine Komen, s katerim je bil določen praznik ter pogoji in način podeljevanja priznanj.

Praznik občine Komen je 21. junij, dan sprejema občinskih simbolov.   

Na slovesnosti ob prazniku občine Komen podeljuje župan priznanja občine Komen, ki so:  

  • ČASTNI OBČAN Občine Komen,
  • ZLATI GRB Občine Komen ter
  • Priznanja Občine Komen.

Naziv Častni občan je najvišje častno priznanje Občine Komen. Naziv se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delovanjem na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali na katerem drugem področju tako prispeval k ugledu in napredku občine, da ima to trajni pomen. Naziv se podeljuje vsaka štiri leta in sicer vsako tretje leto v mandatu občinskega sveta.    

Priznanje Zlati grb se podeli posamezniku ali skupinam, za izredno življenjsko delo oziroma za vrhunske uspehe in dosežke na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali katerem drugem področju, ki so pomembni za razvoj in promocijo občine Komen.    

Priznanja občine Komen se lahko podelijo posameznikom ali skupinam za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju. Priznanja imajo pomen pohvale ter so aktualen odziv na dosežke in uspehe na vseh področjih dela. Podeli se lahko največ tri priznanja letno.  

 

PRIZNANJA OBČINE KOMEN ZA LETO 2022

 

ZLATI GRB OBČINE KOMENMarija Jera in Jožef Švagelj

Zlati grb 2022 Marija jera in jožef Švagelj
Marija Jera in Jožef Švagelj s svojim delom in življenjem oživljata stari Štanjel. V 70. ih letih sta bila prva, ki sta se v gornjem Štanjelu naselila z mlado družino, ter si z obnovo propadajoče stavbe ustvarila dom. Pred 25 leti sta za promocijo turizma ustanovila družbo Nassa Desella. V dolgoročni najem sta od takratne Občine Sežana vzela na novo obnovljeni Stolp na vratih in mu vdahnila novo življenje ter v Štanjelu vpeljala turistično vodenje za zaključene skupine.

Marija Jera Švagelj je bila urednica glasila Krajevne skupnosti Štanjel, ter je prevedla knjigo Moja dežela in moji ljudje rojakinje Wande Škof Newby.

Opozarjala in ozaveščala sta javnost o pomenu slavnih štanjelskih rojakov in osvetljevala pomen in njihovo delo za razvoj kraja in širše skupnosti. Bila sta aktivna pri postavitvi spominske plošče rojaku Josipu Abramu, spominskega obeležja škofu Antonu Mahniču na zakristiji štanjelske cerkve. Jožef Švagelj je kot aktivni čebelar podal tudi pobudo za ponovno postavitev Fabianijevega čebelnjaka pod Kobdiljskim stolpom, za katerega sedaj tudi skrbi.

(povzeto po predlogu predlagatelja VS Štanjel)

 

ZLATI GRB OBČINE KOMEN:  Nogometni klub Komen

Zlati grb 2022 NK Komen
Nogometni klub Komen je bil ustanovljen januarja 1972 na ustanovni konferenci v prostorih Zadružnega doma Komen na pobudo iniciativnega odbora pod vodstvom Bogdana Fona iz Brij.

V teh petdesetih letih obstoja je Nogometni klub s pomočjo donatorjev, sponzorjev ter s prostovoljnim delom članov in drugih entuziastov s širšega območja komenskega Krasa zgradil nogometno igrišče s pripadajočimi objekti, v devetdesetih letih pa še na južni strani igrišča prireditveni prostor z asfaltnim igriščem za mali nogomet.

Nogometni klub je od samega začetka nastopal v Enotni primorski nogometni ligi, največji uspeh pa je doživel konec devetdesetih let z uvrstitvijo v 3. slovensko ligo. Veliko pozornosti usmerja v vzgojo mladih športnikov in izobraževanje strokovnega kadra. Pred 25 leti je bila ustanovljena Mladinska nogometna šola Komen, ki poleg redne vadbe nogometa ponuja tudi krožke za najmlajše v OŠ Komen, POŠ Štanjel in OŠ Branik. V okviru NK Komen deluje tudi veteranska sekcija.

Danes društvo združuje 220 članov.

(povzeto po predlogu predlagatelja Jožefa in Damjane Kovačič)

 

PRIZNANJE OBČINE KOMEN:  Društvo Komenski Kras

PRIZNANJE 2022 dRUŠTVO KOMENSKI KRAS91
Društvo Komenski Kras je bilo ustanovljeno leta 2013, njegova zgodovina pa sega v čas osamosvajanja Slovenije. Od leta 1991 je deloval Iniciativni odbor z imenom »Komenski Kras '91«, ki je skrbel za ohranjanje spominov na osamosvojitvene dogodke na Komenskem Krasu. To neformalno združenje je bilo tui pobudnik postavitve spominskega obeležja na mejnem prehodu Klariči, prvega na območju Občine Komen. Člani društva so v letih 2014 in 2015 očistili in pohodniško uredili graničarsko stezo od mejnega prehoda Klariči pri Brestovici do stražarnice Veliki Dol, ter bili pobudnik za postavitev droga za zastavo na mejnem prehodu Klariči in mejnem prehodu Gorjansko.

Društvo šteje petdeset članov in članic s statusom vojnega veterana, ki so bili v času osamosvajanja Slovenije na Komenskem Krasu dejavni v Milici, Teritorialni obrambi, Civilni zaščiti, Manevrski strukturi narodne zaščite , Narodni zaščiti ali v oblastnih organih.

(povzeto po predlogu predlagatelja Stojana Kosmine)

 

 

PRIZNANJE OBČINE KOMEN:  Dunja Peric

dUNJA PERIC2022
Večina staršev ob omembi podružnične šole v Štanjelu najprej pomislijo na srce in dušo šole – Dunjo Peric. Dunja ni samo vodja podružnice ali učiteljica 5. razreda, Dunja je človek z veliko začetnico, človek, ki je vedno tam, ko ga potrebuješ. Bodisi, da najdeš svojega otroka, ki teka nekje okrog šole, bodisi, da dobiš informacijo o poteku pouka, pedagoškega dela, pa četudi Dunja ni razrednik tvojega otroka. Ve popolnoma vse, kar se dogaja v šoli ali okrog nje, pozna vse, starše in otroke. Je kot vodja v majhni skupnosti, kar šola v Štanjelu navsezadnje tudi je. S prijaznostjo, lepo besedo, razumevanjem in sodelovanjem zlahka doseže, da je šola prijetno in domače okolje. Poleg vsega ji ne manjka idej, kreative, odprta je za nova znanja, širjenje vizije, njen smeh je nalezljiv, zaradi nje se otroci v šoli dobro počutijo.

Povzeto po predlogu predlagatelja Sveta staršev POŠ Štanjel)

 

 PRIZNANJE OBČINE KOMEN ZA LETO 2020

Prejemnici Priznanja Občine KomenPrejemnici Priznanja Občine Komen
Sabina Godnič

Sabina Godnič je članica Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 Komen že od same ustanovitve društva leta 1993. Že več kot 20 let jo tudi vodi, ter je gonilna sila društva. Na republiškem nivoju je članica izvršilnega odbora društva.Leta 2004 je bila pobudnica in organizatorka spominske razstave V spomin in opomin na grozote druge svetovne vojne. Ob 65. letnici požiga in izgona so na njeno pobudo izdali zbirko pesmi domačina Slavka Turka.

Sabina Godnič je bila tudi pobudnica in koordinatorka postavitve Pomnika od 70. obletnici vrnitve naših ljudi iz izgnanstva in begunstva skupaj z Občino Komen in Vaško skupnostjo Komen in prireditve v letu 2015. Je pobudnica in aktivno sodeluje v projektu za postavitev spominske table ob Pomniku »V spomin in opomin«.

(povzeto po predlogu UO in NO KO DIS 1941-1945 Komen)

 

Društvo za razvoj kmetijstva in turizma Planta

Društvo Planta je nastalo leta 2007, iz dejanske potrebe v okolju po pravno – formalni obliki organiziranosti za uresničitev idej in predlogov, ki so jih takratni člani liste Lista za naše kmetije predstavljali na lokalnih volitvah.
Društvo Planta je za svojega vzelo projekt Mesec kraške kuhinje, ga obudilo in izvaja še danes. Projekt Mesec kraške kuhinje je prepoznaven turistični produkt, promocija kraške kulinarike pri katerem sodeluje več različnih ponudnikov ter kot tak priložnost za promocijo tega območja. Jesenskemu delu je društvo kmalu dodalo še spomladanski ter ustvarilo Mesec špargljev, ki zaznamuje začetek turistične sezone na Krasu in še danes skrbi za prepoznavnost divjega šparglja in divje hrane. Člani društva sodelujejo na sejmih in predstavitvah, prireditvah, praznikih in delavnicah, prisotni so kot ponudniki na stojnicah in gostitelji na svojih domačijah.
Društvo je aktivno na različnih področjih, člani so sodelovali pri vseh pomembnih omizjih razvoja Krasa, pripravljali javna soočenja ter okrogle mize, izobraževali člane in širšo javnost z izvajanjem različnih projektov. Izdali so več publikacij, zbirk receptov ter od samega začetka širijo glas o Krasu in njegovih dobrotah v zgibankah in letakih.

Priznanje Občine Komen je prevzela predsednica društva Aleksandra Pelicon.

(povzeto po predlogu Davida Zega in skupine občanov)

 

 

  

PRIZNANJE OBČINE KOMEN ZA LETO 2019

Jožef Kovačič

Jožef Kovačič - prejemnik priznanja 2019
UO Nogometnega kluba Komen je za prejemnika Priznanja Občine Komen predlagal Jožefa Kovačiča. Ježef Kovačič je aktivno vključen v športno dogajanje na tem delu Krasa, praktično že celo življenje. Že leta 1971 se je aktivo vključil v ustanavljanje nogometnega kluba Komen. Svojo športno pot je začel kot nadebudni mladi nogometaš. Kot velik patriot je ostal zvest NK Komen do danes. V klubu je deloval v več funkcijah, kot igralec, trener mlajših sekcij, član uprave in tehnični vodja. S svojimi inovativnimi idejami je mnogokrat navdih mlajšim generacijam športnikov. Poleg delovanja v klubu tudi aktivno sodeluje v družabnem žiljenju v občini, še posebej v domačem Svetem pri Komnu. (povzeto po predlogu UO NK Komen)

 

 

 

 

 

 

PRIZNANJE OBČINE KOMEN ZA LETO 2018

Osnovna šola Antona Šibelja Stjenka Komen s Podružnično šolo Štanjel

Priznanje 2018

 OŠ Komen s podružnico v Štanjelu je kot javni zavod v Občini Komen močno vpeta v družbeno in kulturno dogajanje v skupnosti. OŠ Komen je vključena v mrežo eko šol, od leta 2008 pa tudi v slovensko mrežo zdravih šol. Posebno skrb namenja šola medgeneracijskemu sodelovanju, za kar je leta 2017 prejela priznanje SIMBIOZA šola. OŠ Komen izdaja že 40 let občinsko glasilo Mladi bori, organizira dobrodelni koncert in Miklavžev sejem ter sodeluje na humanitarnih prireditvah. Za dosežke na kulturnem področju je že trikrat prejela naziv Kulturna šola (2009, 2014 in 2017), za izjemne dosežke na glasbenem področju je leta 2010 in 2014 prejela posebno priznanje za pevsko udejstvovanje.

 

PRIZNANJA OBČINE KOMEN ZA LETO 2017

ČASTNI OBČAN OBČINE KOMEN

Prof. dr. Maksimilian Fabiani

 Priznanje Častni občan se podeli prof. dr. Maksimilianu Fabiani zaradi njegovih dosežkov kot tudi pomena njegovega dela za rodni kraj in slovenski narod. Bil je eden najpomembnejših urbanistov svojega časa in v okviru tega naš najpomembnejši arhitekt. Bil je prvi arhitekt z doktoratom na dunajski Politehniki, profesor na dunajski tehnični univerzi, arhitekt in urbanist mednarodne veljave. Umetnosti svetovalec in osebni prijatelj prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Svoje velike arhitekturne in urbanistične zamisli je uresničil na Dunaju, V Ljubljani, v Trstu in drugih evropskih mestih. Leta 1917 je zapustil Dunaj in se vrnil na Kras ter se posvetil reševanju problemov povojne obnove dežele. Predsedoval je obnovitvenemu uradu, izdeloval regulacijske načrte za rekonstrukcijo krajev in vasi na Goriškem in Krasu ter projektiral prenovo v vojni porušenih stavb. V letih 1935-1945 si je kot župan Štanjela prizadeval vrniti kraju njegov nekdanji pomen. Njegovo najodmevnejše delo tega obdobja je Vila Ferrari skupaj s Ferrarijevim parkom in vodnim sistemom Štanjela.

 

PRIZNANJE OBČINE KOMEN

 

Marjan Colja 2017

 Marjan Colja trenutno opravlja funkcijo direktorja kmetijske zadruge Vinakras, v katero je vključenih tudi veliko vinogradnikov iz Občine Komen. Kmetijska zadruga je pod njegovim vodstvom obnovila številne vinograde v občini. V zasebnem življenju je tudi sam uspešen vinogradnik in vinar. Njegovo življenje v zadnjem času zaznamuje bitka za zaščito imena teran, ki jo vodi kot predsednik Civilne iniciative za zaščito terana PTP.

 

 

 

Ivan Žvokelj 2017a

 Ivan Žvokelj je bil 40 let član vaškega odbora, od tega kar 20 let predsednik vaške skupnosti. Ivan Žvokelj je bil dejaven v življenju vaške skupnosti Hruševica - pripomogel je pri izgradnji telefonije v KS Štanjel in strokovno vodil gradbena dela, vodil obnovo pokopališča, pomagal pri obnovi dotrajane strehe vaške cerkve, sodeloval pri postavljanju vodovoda in prenavljanju asfalta po vasi. Nekaj let je bil tudi član amaterske skupine »klasje«.

 

  

KUTD Kraški slavček 2017a
KUTD Kraški slavček Kobjeglava – Tupelče je bilo po mnogih letih ponovno ustanovljeno leta 2006, z namenom vzpostavitve organizacije, ki bo pobudnik vaškega dogajanja. V letih delovanja se je društvo izkazalo kot eno izmed najbolj dejavnih društev občine.

Društvo je zaslužno za organizacijo vaškega oratorija, oblikovanje gledališke skupine  ter odmeven kupni projekt »Pot devetih kalov«, ki je plod sodelovanja med AS Kobjeglava, vaško skupnostjo, občino in LAS-om zgornje Vipavske doline in komenskega Krasa. Vaške poti in kale v okolici društvo vestno vzdržuje skozi celo leto, ureja ter enkrat letno – na vsakoletnem oktobrskem pohodu tudi predstavi številnim obiskovalcem. Društvo organizira tudi tradicionalno martinovanje in ocenjevanje vin ter decembrsko žegnanje konj.

 

  

PRIZNANJA OBČINE KOMEN ZA LETO 2016:

ZLATI GRB OBČINE KOMEN

Minu Kjuder in posthumno Sergej Verč

Minu Kjuder

 VO VS Gabrovica Coljava je za prejemnika Zlatega grba predlagal zakonca Minu Kjuder in posthumno Sergeja Verča. Kot je VO navedel v predlogu, sta Sergej, režiser in Minu, mentorica, kostumografka, lektorica in najvztrajnejša pomočnica igralcem gledališke skupine Brce delovala kot gonilni sili gledališke skupine in intelektualni tandem, ki je dvajset let skrbel za ohranjanje, dvig in popestritev kulturne ravni na Krasu.

Minu Kjuder, je po študiju na AGRFT nastopala v ljubljanski Drami, celjskem SLG,  mariborskem SNG in tudi tržaškem SSG. Skupno je odigrala več kot 120 gledaliških vlog. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj - leta 1979 Borštnikovo nagrado, 1980 nagrado Prešernovega sklada, leta 2009 Borštnikov prstan, ki je najvišje priznanje za življenjsko delo na področju gledališke igre.

Sergej Verč je avtor dramskih besedil, satiričnih skečev, romanov in otroške proze. Režiral je v poklicnih in ljubiteljskih gledališčih, med drugim v Trstu, Ljubljani, Kranju, na Vrhniki. Svoje znanje in izkušnje je širil tudi na mlade – bil je mentor v gledališki šoli Studio Art pri SSG v Trstu, Mednarodni poletni gledališki šoli v Izoli. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med drugim leta 1976 Linhartovo plaketo, 1988 nagrado Slavka Gruma, 1995 nagrado Prešernovega sklada  ter številne druge.  Minu Kjuder in Sergej Verč sta med gostovanju po Sloveniji in tujini skupaj z igralci gledališke skupine Brce prepoznavnost Krasa ponesla tudi izven meja. S pestrim repertoarjem sta kljub pomanjkanju sredstev in delu v neprimernih razmerah , kvaliteto igranja ter predstav pripeljala na raven ki ne zaostaja za marsikatero poklicno uprizoritvijo. V času njunega delovanja v gledališki skupini Brce, je ta prejela številne nagrade in priznanja.

 

PRIZNANJE OBČINE KOMEN

dr. Vojko Kavčič

Vojko Kavčič

 Dr. Vojko Kavčič je po končani gimnaziji v Novi Gorici, diplomiral iz psihologije na Univerzi v Ljubljani. Leta 1990 je odšel na nadaljnji študij v ZDA, kjer je leta 1997 doktoriral iz eksperimentalne psihologije. Dr. Vojko Kavčič se kot eden prvih slovenskih nevroznanstvenikov ukvarja na zaznavnem področju predvsem z vidno zaznavo gibanja in prostorsko navigacijo. Na spoznavnem nivoju je njegovo delo usmerjeno predvsem na področja pozornosti, delovnega spomina, prostorske navigacije ter kognitivnega treninga. Je član mednarodnih strokovnih združenj ter občasni recenzent znanstvenih objav za strokovne revije.

Dr. Vojko Kavčič živi in dela v ZDA, ter redno obiskuje rodni kraj. Ob svojih obiskih vzdržuje profesionalne kontakte in sodeluje s kolegi na univerzi v Ljubljani in Mariboru ter kolegi na UKC. Izdal je dve knjigi Umovadba ter Da ne pozabim: vadnica.

  

 

PRIZNANJE OBČINE KOMEN ZA LETO 2015:

PRIZNANJE OBČINE KOMEN

Marica Bunc

Marica Bunc

Marica Bunc je aktivna ne samo kot vaščanka, temveč tudi kot občanka. V vaški skupnosti sodeluje pri vseh aktivnostih, je med glasvnimi organizatorji in animatorji vsakoletnega Spacalovega pohoda in vaškega praznika. Poleg tega je aktivna v Društvu Vrt, kjer sodeluje pri organizaciji in vodenju številnih dejavnosti. je članica župnijskega sveta in je aktivna pri Rdečem križu.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIZNANJE OBČINE KOMEN ZA LETO 2014:

PRIZNANJE OBČINE KOMEN

Marko Adamič

Marko Adamič
Marko je vstopil v Prostovoljno gasilsko društvo Komen leta 1982 kot pionir in že takrat pokazal, da nosi v sebi občutek odgovornosti in srčnosti. Rastel je z društvom na vajah, tekmovanjih in neposrednih akcijah in leta 2000 bil imenovan za namestnika poveljnika PGD Komen. Pet let se je uspešno potrjeval v tej funkciji, dokler mu ni bila leta 2005 zaupana funkcija poveljnika in člana poveljstva Kraške gasilske zveze Sežana.  Posegi v gasilski dom, večja vlaganja v opremo in vozni park, to so uspehi PGD Komen, pri katerih je aktivno sodeloval tudi Marko, ki je v letu 2010 prevzel funkcijo predsednika PGD Komen in postal član upravnega odbora Kraške gasilske zveze. V preteklem letu je Marko prevzel poveljstvo Obalno kraške regije in članstvo v poveljstvu Gasilske zveze Slovenije. V PGD Komen se veselijo uspehov in napredka Marka Adamiča, ki predstavlja prihodnost gasilstva na tem področju. Ti uspehi in napredek so plod tako osebnostnih vrlin kot tudi strokovnega znanja.

 

 

 

PRIZNANJA OBČINE KOMEN ZA LETO 2013:

PRIZNANJE OBČINE KOMEN

Marija Grmek

Marija Grmek 2013
Marija Grmek je ena tistih, brez katerih v vsakdanjem življenju ne gre. Tistih, ki so prisotni v življenju vasi in širše skupnosti vsakodnevno in povsod. Tistih, za katere veš, da bodo priskočili na pomoč, pa naj gre za nastop v gledališki predstavi, čiščenje cerkve, urejanju vasi, pomoči na slavnostnem dogodku.

Marija je bila vedno družabna, s petnajstimi leti je začela peti na vaškem cerkvenem koru, kar počne še danes. Kljub delu na kmetiji, skrbi za štiri otroke in delu v službi, je vedno našla čas tudi za druge. V njej značilni hoji pride na delovno akcijo, vaje gledališčne skupine ali cerkvenega zbora. Kolikokrat nas je nasmejala kot Zofka, koliko nevest in ženinov je pričakala na »kaloni«, se z izbranimi besedami poslovila od pokojnih, pozdravila ali čestitala našim slavljencem.

Marija je tista, ki ne spreminja sveta ali izumlja kaj novega, temveč tista, ki dela življenje predvsem Kobjeglavcem in Tupelčanom lepše in boljše in pušča svojo sled povsod.

  

 

Blaž Turk

Blaž Turk 2013 1
Blaž Turk je v letih 2000-2010 opravljal funkcijo predsednika PGD Komen, V letih 2006-2011 je bil podpredsednik Kraške gasilske zveze, od leta 2011 opravlja funkcijo predsednika Kraške gasilske zveze.

V času predsednikovanja je Prostovoljno gasilsko društvo Komen pridobilo v strokovnem, organizacijskem in tehničnem pomenu. Za največji uspeh šteje PGD Komen izgradnjo garaže. Blaž je znal med člani ustvariti ustrezno delovno vnemo, saj se je zavedal, da prostovoljstvo temelji tudi na prijateljskih odnosih, kar je znal pokazati na poseben način. Ni mu bilo žal časa, ki ga je vložil v rast društva in vesel je bil vseh uspehov na tekmovanjih. Ljudje kot je Blaž, so poroštvo rasti vsakega društva, še posebej prostovoljnega.

 

 

 

 

 

 

Slavnostna seja občinskega sveta Občine Komen, Štanjel, 21. 6. 2013

 

Slavnostna seja, 21.6.2013
Slavnostna seja, 21.6.2013 4
Slavnostna seja, 21.6.2013 1

 

 

 

 

Slavnostna seja, 21.6.2013 2

 

 

 

 

 

Slavnostna seja, 21.6.2013 3

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIZNANJA OBČINE KOMEN ZA LETO 2012:

ZLATI GRB OBČINE KOMEN

Justina – Ina Čotar

Justina - Ina Čotar
Justina – Ina Čotar je bila prva šolana babica na komenskem in okolici. Šolala se je v Ljubljani, se za pol leta zaposlila na Porodniški kliniki v Ljubljani, od koder so jo leta 1954 prezaposlili v Koper, ker je obvladala tudi italijanski jezik. V Kopru je opravljala delo vodje porodniške službe vse do leta 1956, ko je na prošnjo dr. Merla prišla v Komen in sprejela terensko delo.  Babištvo, patronažna in posvetovalna služba je bila v njenih rokah. Otroci, rojeni po letu 1956 so prav vsi z njeno pomočjo začeli svoj življenjski utrip doma, pod domačo streho. Ko je nekdo sredi noči potreboval poseben nasvet ali pomoč, je bila Ina tista, ki je pomagala.  Kot bi želela vsakomur izmed rojenih otrok v zibelko položiti potreben pogum in radoživost, tako se je obnašala ob vsakem obisku. Ni bilo zdravil, Ina pa je imela posebno zdravilo – vsaki porodnici je v njenih mukah s šegavostjo zvabila nasmeh na usta. Vsa hiša je je bila polna, ko nas je obiskala in prav tako neposredno, izjemno obnašanje naše Ine je bilo pravi balzam za ljudi, ki so se jim komaj celile rane po drugi svetovni vojni.  Nikoli ni spraševala, koliko bo plačana za delo, ki ga je opravila. Za današnje čase je bila to miloščina, ki pa je družinam prinašala srečo in upanje in je Ini odpirala in krepila srčnost, ki ji je ni dala šola. Ta srčnost je bila globoko v  njej.

 

PRIZNANJA OBČINE KOMEN

 

Miloš Kočevar

Miloš Kočevar
Miloš Kočevar je dolgoletni član PGD Komen in je v njem opravljal pomembne funkcije. Vse zaupane mu naloge je vselej opravil vestno, z njemu lastno natančnostjo in predanostjo. Je član iz tistih časov, ko ni bilo računalnikov, zato pa je bil on živ leksikon vseh potrebnih informacij in dogodkov. Tudi v vaški skupnosti Komen in drugih organizacijah je bil dejaven in uspešen, saj smo povsod znali ceniti njegove sposobnosti, znanje in izkušnje. Nikoli se ni postavljal s funkcijami, ki smo mu jih zaupali, ogladalo njegove predanosti so bile opravljene naloge. Prostovoljno gasilsko društvo Komen je predlagalo Miloša Kočevarja za Priznanje občine Komen, s čimer bi se mu radi oddolžili in njegovim uspehom dodali širšo družbeno veljavo. Vse to pa pomeni – Miloš, delaj z nami še naprej!

 

 

 

 

 

Franc Rudež

Franc Rudež
Posmrtno podeljujemo priznanje Francu Rudežu iz Kobjeglave. Frane je bil balinar po duši in srcu in prav njemu gre zahvala, da je že leta 1969 v Tupelčah zrasel balin plac – balinišče.

Balinarski klub Hrast Kobjeglava Tupelče je imel v Franetu igralca – balinarja, prvi predsednik tega kluba je bil in republiški in državni prvak. Postavil je zametke balinarske ženske ekipe. Bil je spoštovan soigralec, mentor in vzornik mladim, ki jih je zvabljal v šport, ki je imel svoje korenine prav na Krasu. V vaški skupnosti Kobjeglava Tupelče je bil poznan kot človek, ki je znal prisluhniti skupnim potrebam in se je z lastnim delom prizadeval izboljšati pogoje življenja v vasi in družbi nasploh. Pokrito balinišče, športno kulturna dvorana, spomenik padlim vaščanom, urejene vaške poti in mnogi popravljeni gospodinjski aparati, vse to so drobci iz njegovega dejavnega življenja. Prezgodnja smrt mu je prekrižala načrte, nas pa prikrajšala za človeka, ki je bil človek v pravem pomenu besede.

 

 

Rajko Grča

Rajko Grča
Rajko Grča je v sodelovanju z Vero Poljšak in ob pomoči mladine vasi Hruševica udejanil decembra 2000 zamisel pod imenom Štanjelski tek. Na prvem teku je sodelovalo 60 tekačev. Tek je v dvanajstih letih prerasel v najštevilčnejšo športno prireditev v občini Komen. Na zadnjem, 12. Štanjelskem teku, decembra 2011 je teklo 250 tekačev. Tek je bistveno pripomogel k prepoznavnosti Hruševice in občine Komen. Vsa ta leta je Rajko Grča pri organizaciji Štanjelskega teka igral najpomembnejšo vlogo.  Veliko prostega časa namenja urejanju in pripravi trase teka, pripravi dokumentacije in pridobivanju dovoljenj. S svojim navdušenjem pridobiva nove privržence zdravega načina življenja. Sovaščanom svetuje kako naj začenjajo s tekom in kako naj tudi vztrajajo. Sam se s tekom ukvarja že vrsto let. Zaradi zdravstvenih težav je s tekom pričel leta 1996, vztrajnost pa ga je pripeljala do tega, da je letos pretekel že 50. mali maraton. Trikrat se je preizkusil na Ljubljanskem maratonu, tekel je maraton na Plitvicah, osemkrat je pretekel Tek po poteh okupirane Ljubljane, lansko leto pa se je udeležil Svetovnega prvenstva v gorskem maratonu. Lastne izkušnje prenaša na ljudi, da bi bolj kakovostno živeli.

  

 

 PRIZNANJA OBČINE KOMEN ZA LETO 2011:

PRIZNANJE OBČINE KOMEN

Planinska sekcija kluba Kraški gadje Gorjansko, zanj Marjan Zega

Marjan ZegaMarjan Zega
Klub Kraški gadje združuje ljubitelje železnih konjičkov iz družine ALFA ROMEO in je poskrbel, da je Gorjansko prepoznaven kraj širom naše domovine.

Člani kluba Kraški gadje pa se zavedajo, da je mogoče lepote narave pristneje doživeti, če se vanjo podaš peš in tako poskrbiš tudi za zdravje. Od tod planinska sekcija znotraj kluba Kraški gadje, ki zasluži našo posebno pozornost. Člani te sekcije so leta 2009 ubrali pot pod noge iz Gorjanskega, korak za korakom ponesli ime naših občanov in občine skozi vse kraje, vse do vrh Triglava. Osvojili so simbol slovenstva, razobesili zastavo naše občine in se že naslednje leto odpravili na pot iz Sesljana spet na Triglav. Simbolično so začetek poti prestavili v sosednjo Italijo in potrdili spoznanje: meje ni in je v naših srcih nikoli ni bilo. Pravimo, da v tretje gre rado. Planinska sekcija kluba Kraški gadje Gorjansko se tudi letos odpravlja na Triglav.  

 

 

 

 

 

Boris Budal:

Boris BudalBoris Budal
Boris Budal se je v domačem kraju kmalu začel zanimati za gasilce. Postal je gasilec z dušo in srcem, kot pravimo. Kmalu je opravil izpit za izprašanega gasilca in s predanostjo deloval v gasilskem društvu. Z leti je napredoval, ter opravil šolo za poklicnega gasilca v Ljubljani.  

Nove ideje in spoznanja, ki mu jih je prinesla dodatna izobrazba so botrovale, da so ga leta 1989 izvolili za poveljnika že takrat najbolj uspešnega gasilskega društva v takratni Občinski gasilski zvezi Sežana (OGZ) s čimer je prevzel zelo težko in odgovorno nalogo. Delo je opravljal vestno in strokovno. S svojim znanjem se je izkazal na intervencijah in drugih akcijah. Ni mu bilo žal nešteto prostovoljnih ur, ko je pomagal ljudem v nesrečah. Vedno je spodbujal k napredku društva. S svojimi somišljeniki je žarel od ponosa vsakič, ko je društvo pridobilo pomembne prostore in opremo, ki smo jo na Krasu še kako krvavo potrebovali. Boris je z leti napredoval. Je poveljnik Kraške gasilske zveze, vodja preventive in namestnik poveljnika v Zavodu za gasilno in reševalno službo v Sežani, je član komisije za požare v naravnem okolju pri Gasilski zvezi Slovenije ter namestnik poveljnika južno primorske regije. »Gasilerija«, kot sam pravi, mu je prirasla k srcu.

 

 

 

 

Galerija slik: Osrednja prireditev ob občinskem prazniku, Brestovica pri Komnu, 19. 6. 2011

  

IMG 5510
 
IMG 5514
 
IMG 5550
 
IMG 5554
 
IMG 5566

IMG 5615
 
IMG 5653
 
IMG 5721
 
IMG 5742
 
IMG 5750
 
IMG 5792natisni